Çift Başlı Kartal ve Hayat Ağacı

Çift Başlı Kartal ve Hayat Ağacı

          Kitap’daki ana kahramanlardan Joshue Çift Başlı Kartal’ın anlamını araştırıyordur ve Fırat Üniversitesinde doktora yapan hocamıza bu sembolün orijini olan topraklarda neden bu konuda Türkiye’de çok araştırma olmadığını sordu ? İşte Cevap ;

          Çünkü bu konu Türklerin müslümanlıktan önceki dinleri olan Tengricilik veya diğer ismiyle Göktanrı diniyle ilgili, araştırmacılar her nedense ! bu alan pek girmek istemiyorlar. Çift başlı kartal’ı anlatmak için gök tanrı dinini bilmek gerekir önce. Bu inanca göre evren; yeraltı, yeryüzü ve gökyüzü olmak üzere 3 bölgeden oluşur. Kötü ruhlar yer altındadır. İnsanlar ve diğer canlı ve cansızlar yer yüzündedir. Tanrı ise gökyüzündedir. İnsanlar yeraltı, yeryüzü ve gökyüzü üçlüsünü çok büyük bir ağaç ile sembolize ederler. Ancak hayat ağacı ya da dünya ağacı dedikleri bu ağaç sıradan bir ağaç değildir. O tabiatın kanunlarını, dünyanın düzenini ve bütünlüğün temsil eder. Meyvesizdir ancak tüm meyvelerin özünü kendi içindeki suda barındırır. Bu da hayatın kaynağıdır. Tüm canlılar ve insanlar bu sudan beslenirler. O tabiattaki herşeyin anasıdır. İnsanlar onu doğuran büyüten ve besleyen bir mitolojik bir kadın gibi düşünmüşlerdir.

          Çift Başlı kartal gökyüzünde bulunan tanrıdan aldığı mesajları yer yüzündeki hakanlara ve insanlara ilettiği inanılan sembolik bir kuştur. Evrendeki herşeyin yaratıcısı ve kaynağı olan tanrının temsilcisi ve ve elçisi olarak görev yaptığına inanılır. Gök tanrı inancına göre tanrının baş meleğidir ve diğer dinlerdeki cebrail ve mikail gibi meleklere benzetilebilir.

Peki Neden Çift Başlı ?

    Dualist ve iki kutuplu düşünce yapısının göstergesidir. Asya kökenli bütün düşünce ve inanç sistemlerinde kainattaki herşeyin iki kutuplu yapısı olduğuna inanılır. Akla gelebilecek her alanda hareketi doğuran bu ikili kutuplaşmalardır. Herşey birbirinin içine geçmiş karşıtı ile açıklanır. Gök tanrı dininde, tanrının dışındaki herşey bu iki kutuplu yapı ile izah edilir. Tanrının temsilcisi için bile geçerlidir bu kural.

           Çift başlı kartal hem maddi ve hemde manevi gücü sembolize eder. Bir başı ile gücün diğer başı ile adaletin simgesi olduğuna inanılır. Adelet ve gücün arasındaki ilişkiyi hepimiz biliriz. Gücün olmadığı yerde adaleti de sağlayamazsın.

           Çift başlı kartal aynı zamanda hakanların, kaanların yani yönetici kralın hakimiyet sembolüdür. Çünkü onların hem maddi hemde manevi gücü olduğuna, meşruiyetlerinin kaynağınında tanrı olduğuna inanılır. Bu nedenle onların, insanları güç ve adaletle yönetmeleri gerektiğine inanılır ya da beklenir.

Bildergebnis für çift başlı kartal ve hayat ağacı

 Çift başlı kartal ve hayat ağacı tabak tasarımı : Ref : Kifayet Özkul, İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi

           Bu sembol bugün masonların en yüksek derecelerinin simgesi olarak biliniyor. Türklerin büyük bir kısmı din değiştirip müslüman oldukları için eski dinlerine ait bu sembole sahip çıkmadılar. Zamanla da asıl anlamı neredeyse unutuldu ve daha çok Selçuklu İmparatorluğu’nun saltanat sembolü ve bayrağı olarak hatırlandı. Selçuklu Türklerinin kullandığı çift başlı kartal sembolünü haçlı seferleri sırasında gören bazı şövalye grupları onu Avrupa’ya götürdüler. Şövalyeler onu resmi armaları veya bayrak motifi olarak kullandılar. Bizans ve doğu roma imparatorluğu’da çift başlı kartal sembolünü Selçuklu türklerinden görüp kullanmaya başlamışlardır. İmparator Theodere Laskaris’de 1250’li yıllarda bu sembolü Doğu Roma İmparatorluğunun sembolü yapmıştır. Sonrasında imparatorluğun mirascısı olduğunu iddia eden bazı ülkeler kendilerine aynı sembolü seçmişlerdir. Çift başlı kartal sembolünü eski dönemlerin şövalye gruplarında ve bazı Avrupa ülkelerinde gören masonlar, onu kendilerine göre uyarladıktan sonra kullanmaya başlamışlardır. Daha sonrasında Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nde temel anlamını yitirmiş olarak doğu-batı ve kuzey-güney gibi tüm ikili yapıları simgelemek için kullanıldı, hatta birleşen iki şirketin ve futbol takımının bile sembolü oldu. Türkiye’de bugün farklı anlamlarda olsa da birçok resmi ve özel kurumun, üniversitenin, belediyenin ve derneğin sembolüdür.

Kaynak görüntüyü göster

             Bugun agaca çaput bağlama ritüeli de gök tanrı inancından gelir. Bunu yaptığımızda ağaca şunu deriz aslında;

“Ey ulu ağaç sen tabiattaki herşeyin anası kutsal hayat ağacına çok benziyorsun. Onun da seninde dalların gökyüzüne uzanıyor. Biliyoru, herkesin yaşam hikayesi hayat ağacındadır. Bu dileğimi lütfen dalların aracılığın ile Gök tanrıya ulaştır. Dileğimin bulunduğu bu hikaye de hayat ağacında yerini alsın.”

         Daha bozulacak çok ezber olsa da bu yazımda en azından çift başlı kartal’ın masonlara ait olmadığını ve hayat ağacına bez bağlayan sevgili dostlarımın aslında bunu yüz binlerce yıl önce atalarının da yaptığını bilmelerini ve bunu ritüeli yerin getirieken yüzbinlerce yıl öncesine dönmelerine vesile olabildiysem ne mutlu bana…

Share

Mersin’de doğdu. 2000 yılında Mersin Eskrim Kulübünde, ‘eskrim sporuna’ başladı. Türkiye 2.’si olarak Türkiye Milli Takımı’na seçildi. 4 yıl boyunca Türkiye’yi eskrim sporunda uluslararası arenada temsil etti. Bu süreçte Balkan 3.’sü oldu. Girne Amerikan Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği’nden mezun oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde çeşitli kurumlara üç yıl boyunca masaüstü yazılım geliştirdi. Nethouse firmasında “Network Uzmanı” olarak görev aldı. Bilişim dünyasındaki kariyerine Türkiye’nin ağ güvenliği distribütörlerinden İnfonet’te “Bilgi Güvenliği Uzmanı” olarak devam etti. “Web – Data – Email Güvenliği” konularında çeşitli kurum ve kuruluşlara eğitimler verdi. 2013 Mart ayı itibari ile “Sistem Mühendisi” olarak Trend Micro’da göreve başladı. Halen Trend Micro Kanal Geliştirme Müdürü olarak görev yapmaktadır. Ayrıca; Çözümpark ve Trend Micro blog sayfalarında teknoloji yazarlığı yapmaktadır. Genç Girişimciler Derneği’nin Yönetim Kurulu’nda 2 yıldır ‘Girişimcilik ve Sosyal Sorumluluk Projeleri’nde yeralmaktadır. Bilgi Güvenliği Uzmanı olan Dağdevirentürk, Milli Eskrim Sporcusu olarak da birebir eskrim dersi vermeye devam etmektedir. SUBSCRIBE NEWSLETTER Siteme Abone Olmak İsterseniz, E-mail Adresinizi Yazabilirsiniz SUBSCRIBE Mersin’de doğdu. 2000 yılında Mersin Eskrim Kulübünde, ‘eskrim sporuna’ başladı. Türkiye 2.’si olarak Türkiye Milli Takımı’na seçildi. 4 yıl boyunca Türkiye’yi eskrim sporunda uluslararası arenada temsil etti. Bu süreçte Balkan 3.’sü oldu. Girne Amerikan Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği’nden mezun oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde çeşitli kurumlara üç yıl boyunca masaüstü yazılım geliştirdi. Nethouse firmasında “Network Uzmanı” olarak görev aldı. Bilişim dünyasındaki kariyerine Türkiye’nin ağ güvenliği distribütörlerinden İnfonet’te “Bilgi Güvenliği Uzmanı” olarak devam etti. “Web – Data – Email Güvenliği” konularında çeşitli kurum ve kuruluşlara eğitimler verdi. 2013 Mart ayı itibari ile “Sistem Mühendisi” olarak Trend Micro’da göreve başladı. Halen Trend Micro Kanal Geliştirme Müdürü olarak görev yapmaktadır. Ayrıca; Çözümpark ve Trend Micro blog sayfalarında teknoloji yazarlığı yapmaktadır. Genç Girişimciler Derneği’nin Yönetim Kurulu’nda 3 yıldır ‘Girişimcilik ve Sosyal Sorumluluk Projeleri’nde yeralmaktadır. Bilgi Güvenliği Uzmanı olan Dağdevirentürk, Milli Eskrim Sporcusu olarak da birebir eskrim dersi vermeye devam etmektedir.

Recommended Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir